sunnuntai 3. maaliskuuta 2013

uusi hallitus valittu

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.2. Kokouksessa valittiin sääntöjen mukaan uusi hallitus. Puheenjohtajana jatkaa ensimmäisen kauden toista vuotta Milvi Pesari

Hallituksen kokoonpano ja tehtävänjako on seuraava.
Anja Kaartinen
Maija-Liisa Kairo, varapuheenjohtaja, retkivastaava
Anneli Paatero, kahvitusvastaava
Terttu Pellikka, rahastonhoitaja
Sanna Mäntynen
Kirsti Wilde, sihteeri
Hallituksen ulkopuolelta ruokatapahtumavastaavana toimii Eeva Koivu.

Vuoden alussa yhdistys on järjestänyt kaksi marttailtaa. Ensimmäinen oli 24. tammikuuta ja siellä pohdittiin vuoden toimintakalenteria käsitöitä tehden. Toinen oli 28. helmikuuta, jolloin ulkopuolinen asiantuntija Anne Werthmann kertoi hautajaisjärjestelyistä meillä ja muualla.

Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa. Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin mm. edellisen vuoden toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä sekä tämän vuoden toimintasuunnitelmasta ja budjetista, jotka tuotiin vuosikokouksen hyväksyttäviksi.  Toisessa kokouksessa päätettiin mm. hallituksen tehtävänjaosta ja valittiin osallistujat piirin kokouksiin. Seuraavan kerran hallitus kokoontuu 10.4.